ARTYKUŁY TEORETYCZNE
Z KATALOGÓW WYBRANYCH WYSTAW

cover Człowiek bez parasola.

Tekst z wystawy indywidaulanej z 1985 roku - pdf tekst polski


cover Sztuka jako Wolność - o znaczeniu Teorii Czystej Formy
Stanisława Ignacego Witkiewicza w rozwoju świadomości estetycznej.


Artykuł z 1985 roku - pdf tekst polski


cover Sztuka jako Wolność - o znaczeniu sztuki w życiu człowieka

Art as Freedom

Artykuł z 1987 roku - pdf tekst polski


cover CREDO 2000

Artykuł z 1998 roku - pdf tekst polski


cover Opis Pasji według świętego Jana
Arte Sacra - sztuka odwieczna - malarstwo polimorficzne.
Credo artystyczne


tekst polski text


home wystawy wystawy - exhibitions