home Demokracja Finansowa, Warszawa 2003 home e-book 2016 home artykuły z lat 2005-2009 home EIGB home EIGB home NBP home konferencje home Projekt Credo home Ruch_P_B home books home links home contact home banner home home menu

Nie do przyjęcia jest twierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm.
Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus

Demokracja Finansowa

rossakiewicz.pl/demokracja


DF 46

Jacek Andrzej Rossakiewicz

W stronę DEMOKRACJI FINANSOWEJ – ku nowej, rzetelnej ekonomii

Uwagi do debaty w PTE z dnia 03 marca 2016.


DF 29

Jacek Andrzej Rossakiewicz

EKONOMIA I SZTUKA GOSPODAROWANIA. O PIĘKNIE W EKONOMII.
Zależności przemyślane na nowo i od początku.


Uwagi do debaty w PTE z dnia 18 lutego 2016.


DF 29

Jacek Andrzej Rossakiewicz

W jaki sposób trzeba zmienić system bankowy w Polsce.

Uwagi do debaty w PTE z dnia 28 stycznia 2016.


DF 43

Jacek Andrzej Rossakiewicz

NACJONALIZACJA PIENIĘDZY - walka o suwerenność monetarną

Nacjonalizacja, czyli inaczej Unarodowienie Pieniądza - (nacja znaczy naród)
Tekst artykułu opublikowanego m. in. na stronie Konwersatoria "Czwartki u Ekonomistów".
Debata PTE z dnia 14 stycznia 2016DF 42

Jacek Andrzej Rossakiewicz

WOJNA CZY POKÓJ W EUROPIE?


DF 29

Jacek Andrzej Rossakiewicz

EURAZJA – Gdzie Polska leży dziś, a gdzie leżeć będzie jutro?


DF 40

Jacek Andrzej Rossakiewicz

PRZESTROGA DLA POLSKI – czyli dla kogo pracuje
Prezydent i Gabinet Stanów Zjednoczonych?DF 39

Jacek Andrzej Rossakiewicz

No more Hiroshima. No more Nagasaki!


DF 38

Jacek Andrzej Rossakiewicz

EZRA POUND – Gdzie lichwa…


DF 37

Jacek Andrzej Rossakiewicz

OKRADANIE UMYSŁU – emisja pieniądza, a wojna cywilizacji w świetle Protokołów


DF 36

Jacek Andrzej Rossakiewicz

UTYLITARYZM i MALTUZJANIZM, czyli wstęp do obecnej depopulacji narodów


DF 35

Jacek Andrzej Rossakiewicz

Współczesna polska nauka o cywilizacjach. Nowy rozdział teorii dla świata.

Cywilizacje samowystarczalne i posożytnicze. Cywilizacja lichwiarska


DF 34

Jacek Andrzej Rossakiewicz

PLAN DLA POLSKI. PLAN DLA EUROPYDF 33

Jacek Andrzej Rossakiewicz

METAEKONOMIADF 32

Jacek Andrzej Rossakiewicz

Wadliwe interpretacje Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
zawarte w Ustawie o NBP oraz ich sprostowanieDF 29

Jacek Andrzej Rossakiewicz

EKONOMIA POZYTYWNA:
Obraz ekonomii według Muammara al-Kaddafiego


DF 29

Jacek Andrzej Rossakiewicz

CZTERY FUNKCJE PIENIĄDZA
Demonetyzacja złota (MFW 1976 rok) powinna uświadomić wszystkim ludziom naszej cywilizacji,
że pieniądz jest tworem człowieka, zależy od jego zdolności, inteligencji, duchowości
i od treści jego myślenia.


DF 29

dr Ryszard Ślązak

Powojenne odszkodowania zapłacone Wielkiej Brytanii od 1947 roku.
Odszkodowania obejmują m. in. mienie (nieruchomości) ludności pochodzenia żydowskiego.


DF 28

Jacek Andrzej Rossakiewicz

ZASADY ANULOWANIA DŁUGÓW - artykuł aktualizowany


DF 27

David Bollier

DOBRO WSPÓLNE DLA KAŻDEGO. (The Commons)


DF 26

Dr Ryszard Ślązak

MAJĄTEK PRZEMYSŁOWY ZBYTY W LATACH 1990-1994.


DF 25

Jacek Andrzej Rossakiewicz

OD CHCIWOŚCI DO MIŁOŚCI BLIŹNIEGO
Apel o zmianę wartości leżących u podstaw ekonomiiDF 24

Jacek Andrzej Rossakiewicz

EKONOMIA I SZTUKA GOSPODAROWANIA


DF 23

Jacek Andrzej Rossakiewicz

EKONOMIA W SYSTEMIE NAUK – Co to jest ekonomia pozytywna?


DF 20

Stanisław Jan Adamczyk

SUWERENNOŚĆ FINANSOWA – POLSKA RACJA STANU I INTERES NARODOWY


DF 20

Stanisław Jan Adamczyk

WĘGIERSKA WIOSNA LUDÓW. Wojna o sprawiedliwe finanse a sprawa polska


DF 20

DO OBYWATELI EUROPY – list otwarty z Węgier


DF 19

Joseph Beuys, APEL O ALTERNATYWĘ


DF 18

EKONOMIA OBYWATELSKA

Jacek A. Rossakiewicz, PLAN DLA POLSKI, PLAN DLA EUROPY

Stanisław Adamczyk, SUWERENNOŚĆ FINANSOWA


DF 17

PIENIĄDZ OPROCENTOWANY UJEMNIE

Geneza i perspektywy

Silvio Gesell


DF 16

PIENIĄDZ OPARTY NA PARYTECIE GOSPODARCZYM.

Zasady monetyzacji społecznej gospodarki rynkowej.


DF 15

SUWERENNOŚĆ ODZYSKANA

ARGENTYNA, 25 maja 2003

BOLIWIA, 1 maja 2006

ISLANDIA, 10 maja 2009

WĘGRY, 29 maja 2010


DF 14

Jan Koziar, Społeczna gospodarka rynkowa i Samorządna Rzeczpospolita
Programy aktualne i obowiązujące.
Wrocław, lipiec-sierpień 2011


DF 13

Shaikh Mahmud Ahmed, CZŁOWIEK I PIENIĄDZE, (Man and Money)

Ku alternatywnej podstawie kredytu. W stronę bankowości bezodsetkowej.

O różnicy pomiędzy zyskiem a oprocentowaniem.


DF 12

NOWA ARCHITEKTURA FINANSOWA. Zasada Emisji Pieniądza (zamiast obligacji).

I. Uwarunkowania historyczne

II. Obecny sposób emisji pieniądza: dublowanie prawa własności do kreowanego pieniądza

III. Droga wyjścia. Uwolnienie emisji pieniądza od informacyjnej manipulacji i od rzekomego długu.


DF 11

Jan Koziar, Wspomnienie o Stanisławie Szczepanowskim.
Wybitnym przedstawicielu polskiej filozofii czynu, twórcy polskiego przemysłu naftowego.


DF 10

Jan Koziar, Republika przemysłowa Veblena


DF 9

KRYZYS FINANSOWY - kapitalistyczny krach czy przejaw władzy?
Kryzys finansowy w świetle Demokracji Finansowej.

Odsłona I. Skąd się biorą pieniądze?

Odsłona II. Kryzys i przyszłość bankowości

Odsłona III. Wiara w chciwość - geneza i postulowany zmierzch.DF 1 archiwum

Co to jest demokracja finansowa?

Sprawiedliwy system finansowy jako podstawa sprawiedliwości społecznej

Po pierwsze: właściwa monetyzacja: O zdrowe i przejrzyste finanse publiczne

Prawo do senioratu lekarstwem na hiperzadłużenie

Etyka ponad chciwością


DF 1

O potrzebie zmian w ekonomii

Równanie emisji

Społeczna własność kapitału


DF 3

Projekt ustawy o zmianie ustawy o NBP

Aneks do Uzasadnienia


DF 4

Zmiana ustawy o NBP: Wstęp do uzdrowienia polskiej bankowości i gospodarki

Konstytucyjne podstawy zmiany

Co jest celem NBP w świetle Konstytucji RP?


DF 5

Jak funkcjonuje współczesny odsetkowy system finansowy: Opis dosłowny i metaforyczny

Jakub Brodacki, Pieniądz - wampir

Dziwna drukarnia (tłum. Ewa Varutti)

Deirdre Manifold, Bank Anglii


DF 6

GOSPODARKA I BANKOWOŚĆ BEZODSETKOWA

Islamska bankowość bezodsetkowa

Munir Al-Kaber, Banki w islamie


DF 7

ZASADA ANULOWANIA DŁUGÓW

Długi rzeczywiste. Historia wzajemnych obowiązków dłużników i wierzycieli.

Długi rzekome. Historyczna geneza zjawiska, jego przejawy i konsekwencje.

Kategoryczne żądanie zwrotu długów rzekomych jako przejaw oszustwa.

Omówienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej: druk sejmowy Nr 776

Upadłość konsumencka

Zapobieganie niewypłacalności

Podsumowanie

Wskazania do innego rozwiązania kwestii zadłużenia i niewypłacalności


DF 8

Zmiany personalne w NBP - sposób na uleczenie polskiej bankowości

Cztery sposoby przejmowania narodowej własności za pomocą kreacji pieniędzy

homeprawa autorskie Cream Software webpage webmaster